studento paskola

Valstybės remiama studento paskola 6904 studentams

Spalio 15 d., Vilnius. Valstybinis studijų fondas šiandien skelbia studentų, kuriems paskirtos valstybės remiamos paskolos, sąrašus. Apie tai, ar jiems yra paskirta paskola, studentai sužinos fondo interneto svetainėje prisijungę prie savo prašymo-anketos. Fondo direktoriaus įsakymu valstybės garantija skirta 6904 paskoloms. „Šiemet buvo sulaukta 7287 paraiškų valstybės remiamoms paskoloms gauti, tačiau sutartis pasirašyti pakviesti ne visi“…